Det var en riktig altostratusdag, den 23 januari, när Helen Tronstad, känd meterolog från SVT, gav lyssnande jarlabankare en orientering i hur vindar, värme och kyla rör sig över världen, om molns uppkomst och hur man kan tolka moln.

Cumulusmoln ser vi sommartid, moln med platt undersida som bullar upp sig till 8.000-10.000 m över markytan. De små vattendropparna i molnet hålls svävande av en uppåtgående luftström. Altostratus, eller skiktmoln, finns på 2.000–5.000 m höjd och är moln som man knappast kan se solen genom, bara ana. Nimbostratus, regnmoln, utbredda moln som kan bli upp till 3.000 m tjocka vill vi helst inte uppleva under semestertid.

Tidigare fanns ca 200 väderobservatörer i Sverige som var 3:e timme läste av regnmätare och termometrar. Numera ger datorer och automatiska observationsstationer information var 3:e sekund.