Väntjänstträffarna för boende på servicehusen ligger nere tills vidare på grund av Corona pandemin. Ansvarig: Irene Lehnberg, 073-700 0516, irene.lehnberg@gmail.com