59 tidningsutgivare gick 1906 samman och bildade AB Svenska Pressbyrån. Detta för att säkerställa spridningen av det fria ordet i Sverige. Den egna tidningsförsäljningen skedde genom tågbud och kiosker. Men det gällde att få ut tidningar till hela landet. Det krävde...