Den 21 mars var vi tolv Jarlabankare som besökte Odd Fellow-huset på Västra Trädgårds­gatan i Stockholm.  Vi fick en gedigen historielektion av Gunnar Laninge (foto), tidigare VD och fastighets­chef, som började en tillbakablick med Gustav Vasa (eller hellre Gustav I) och hans intåg i Stockholm på midsommarafton 1523.

Odd Fellow-orden är en religiöst och politiskt obunden, världsvid organisation med gamla traditioner från slutet av 1700-talet.  Till Sverige kom Orden 1884, och 1967 infördes den kvinnliga ordensgrenen, Rebecka.  I landet finns nu ca 40.000 bröder och systrar.  Stockholms Odd Fellow-bröder hade redan 1900 ett eget ordenshus på Klara Västra Kyrkogata, som till sist blev för trångt.  Tobaksfabrikören Walter Bäckström, som var medlem i Odd Fellow sedan 1894, sålde sin fastighet på Västra Trädgårdsgatan till Orden år 1922 och lät som en gåva inreda Bäck­strömska salongen, som domineras av en magnifik öppen spis, vars omfatt­ning är utförd i porfyr från Älvdalen.  I salongen hänger hans porträtt samt porträtt av Gustav V, Gustav VI Adolf och Carl XVI Gustaf.  Under guidningen i huset fick vi även besöka Lilla Ordenssalen, Mellan­salen samt Stora Ordenssalen, vars tak är prytt med små glasstavar, som bildar ett mönster av norra stjärnhimlen när övrig belysning är släckt. Visningen avslutades med ett fantastiskt ljud- och ljusspel.

Odd Fellow bedriver en betydande humanitär verksamhet och skänker pengar till diverse  humanitära ändamål som hjälp till missbildade barn, stöd till prostatacancerforskning, sjö­räddning mm.  De tre länkarna symboliserar ledorden: att sprida vänskapens, kärlekens och sanningens grundsatser bland alla medmänniskor.  Vi fick också lära oss att kärlekens färg är – inte röd utan – blå!  Ordens huvuduppgift är de fyra budorden:  Att besöka de sjuka, Att hjälpa de nödställda, Att begrava de döda och Att uppfostra de föräldralösa.

Vårt besök avslutades med en mycket god lunch och trevlig samvaro!

Text: Jana Hammarén Foto: Roland Franzén