Vi var 18 jarlabankare som anmält oss till besöket hos Birgittasystrarna. Solen lyste och i trädgården höll en av systrarna på att kratta gräsmattan. Birgittasystrarnas kloster i Djursholm är ett katolskt nunnekloster. Det drivs som stiftelse och är även ett gästhem. Här kan man hyra in sig för kortare eller längre vistelser och man kan också som utomstående komma och äta lunch om man föranmäler sig. Lunch var inkluderad i vårt studiebesök och efter en vällagad måltid fick vi möta syster Ida som bott här sedan 1968. Ingen i hennes familj hade trott att hon skulle bli nunna, berättade hon, men hon har funnit sig väl tillrätta. Det finns 14 systrar i klostret, två från Sverige, två från Mexiko och tio från Indien.

Birgittasystrarnas kloster är en gren av Birgittinorden, Den Heliga Frälsarens orden. Den grundades av Den Heliga Birgitta i Vadstena 1370 men stängdes 1595 som ett resultat av reformationen. Klostret i Djursholm grundades 1923. Klosterbyggnaden från den tiden är riven och den nuvarande uppfördes 1973. Syster Ida tog oss med till det enkla kyrkorummet. Där finns en skulptur av Moder Elisabeth (bild ovan) som var den som arbetade för att Birgittinorden skulle återuppstå i Sverige. I kyrkorummet samlas Birgittasystrarna fyra gånger per dag för bön. På lördagseftermiddagarna hålls också en mässa som är öppen för allmänheten.

Syster Ida berättar om Moder Elisabeths spännande liv som man känner till genom en stor brevsamling som finns i Rom. Hon föddes som Elisabeth Hasselblad 1870 och var nummer fem av tretton syskon. Vid 18 års ålder emigrerade hon till Amerika, där hon utbildade sig till sjuksköterska. Hon kom i kontakt med en italiensk familj och genom den även med den katolska kyrkan. När hon så blev sjuk och läkarna ansåg att hon var döende, reste hon till Rom för att få dö där. Väl i Rom fick hon en religiös kallelse att återinrätta Birgittinorden i Birgittahuset i Rom, som vid den tiden beboddes av Karmelitorden. 1931 blev det verklighet, påven Pius XI sanktionerade att huset blev ett Birgittinkloster.

Den svenska grenen av Birgittinorden har över 50 kloster i olika länder. I Sverige finns kloster i Djursholm, Vadstena och i Falun, där Elisabet Hasselblad bodde en tid som barn. Moder Elisabeth avled 1957 i Rom. Hon fick flera utmärkelser för humanitära insatser under 2:a världskriget och 2016 blev hon helgonförklarad. Klostret i Djursholm firar i år 100-årsjubileum och planering pågår för att högtidlighålla det, avslutade syster Ida sin berättelse.

Text: Gunvor Vretblad Foto: Birgitta Collin och Margareta Torstensson