Måndagen den 19 februari var det dags för SPF seniorerna Jarlabankes årsmöte i Sällskapsrumet, Tibble församlingsbyggnad, dit drygt 50 personer infunnit sig. Till mötessekreterare valdes Birgitta Danielsson och till mötesordförande Rolf Skagerborg (ovan). Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen besvarades med ett enhälligt ja från mötet som likaså godkände budgetförslaget för 2024. Årsavgiften som legat på 310 kronor under några år föreslogs höjas med 20 kronor till 330 kronor vilket även det godkändes enhälligt av mötet. Anledning till höjningen är att förbundet höjt den avgift som tas ut från föreningarna.

Antalet ledamöter i styrelsen blir även under det kommande året sju stycken plus en suppleant. Rolf Skagerborg, Birgitta Blacker, Gunvor Vretblad och Margareta Torstensson var valda på 2 år med 1 år återstående. Övriga ledamöter omvaldes enligt valberedningens förslag: Birgitta Danielsson 2 år, Birgitta Collin 1 år, Maria Assarsson 1 år och Bodil Svensson 1 år.  Till föreningens ordförande för tiden fram till nästa årsmöte valdes Rolf Skagerborg.

Till ordinarie revisorer omvaldes Ing-Britt Edlund och Leif Sjöholm.

Till kommande valberednings ordförande valdes Christel Eborn. Mötets förslag var att valberedningen ska utgöras av tre personer. Här kan du läsa hela årsmötesprotokollet.

Efter mötesförhandlingarna blev det andra tongångar, nämligen visor. Från Samfundet Visans Vänner och Ruben Nilsonsällskapet gästades vi av Fred Arne Högberg som underhöll oss med både kända och mindre kända visor av våra stora visdiktare som Evert Taube, Cornelis Vreeswijk, Olle Adolphson och framför allt Ruben Nilson, den senare med vistexter som var både underfundiga, humoristiska och samhällskritiska. Fred Arnes framförande mottogs med kraftiga applåder och inte blev applåderna svagare för att han kryddade varje visa med en underhållande introduktion.

Text och foto: Bodil Svensson