Jarlabankes ordförande Rolf Skagerborg respektive sekreterare Birgitta Danielsson utsågs också till mötesordförande och mötessekreterare.

Nättopp 40 medlemmar hade kommit till SPF Jarlabankes årsmöte som avhölls den 20 februari.  Fullständigt årsmötesprotokoll kommer att finnas tillgängligt på hemsidan under rubriken Om oss och vidare Årsmöteshandlingar.

Ing-Britt Edlund avtackas av v. ordf. Gunvor Vretblad och Leif Sjöholm av Rolf Skagerborg.

En viss ommöblering av styrelsen kommer att ske eftersom två av ledamöterna nu lämnar styrelsen. En av dem är Ing-Britt Edlund som gick med i Jarlabanke 2003 för att komma med i Litteraturcirkeln. Två år senare blev hon vald till kassör, trots att hon svurit på att inte syssla mera med siffror. Efter 18 år lämnar hon nu uppdraget som kassör, men hon fortsätter som ansvarig för Litteraturcirkeln. Den andre som lämnar styrelsen är Leif Sjöholm, som med bravur under några år hanterat föreningens Månadsträffar med föreläsare, underhållare och kulturutflykter på programmet. Både Ing-Britt och Leif återfinns från och med i år som föreningens ordinarie revisorer. Övriga styrelseledamöter kvarstår.

Som ny i styrelsen efter Ing-Britt invaldes Maria Assarsson.  Maria har tidigare haft uppdraget som biträdande medlemssekreterare. Nyval blev det också av Bodil Svensson som suppleant i styrelsen.

När kaffet var urdrucket och årsmötet till ända, så intogs scenen av ett sjusärdeles svängigt gäng, Tommy Löbel Swing Band, med – som han omnämns – ”Sveriges internationelle swingklarinettist Tommy Löbel från Bagarmossen” som bandledare för Dietrich Bunse, vibrafon (ovan t.v.), Pelle Larsson, piano, Hans Carlsson, trummor (ovan t.h.) och på kontrabas ”Bas-Otto”.

Text och foto: Bodil Svensson