Den 21 februari hade Jarlabanke sitt årsmöte besökt av ett 50-tal medlemmar och det var också Jarlabankes sista möte i Bibliotekshusets Hörsal, som vi tyvärr måste lämna pga. renovering av fastigheten. Resterande månadsträffar under våren kommer därför att äga rum i Grindtorpskyrkan, Grindtorps skolgränd 4, mitt emot Täby centrum. Tiden för månadsträffarna är fortfarande kl. 13.00. Berörda Månadsträffar är tisdagen den 14 mars: Äventyr med Ericsson, tisdagen den 11 april: Dialogmöte om Täbys framtid i ett seniorperspektiv och tisdagen den 9 maj: Stockholm på trekvart.

Till mötesordförande valdes Östen Edlund och till mötessekreterare Birgitta Danielsson (bild nedan). Styrelsens verksamhetsberättelse 2016 lades till handlingarna liksom resultaträkning och balansräkning och den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag. Från verksamhetsberättelsen hämtar vi – när det gäller föreningens aktiviteter – att 272 arrangemang av olika karaktär (t.ex. resor, boule, litteraturcirkel, månadsträffar etc.) ägt rum under 2016 och tillsammans dragit 3.813 deltagre! En icke föraktlig aktivitetssumma. Har ni inte hunnit läsa verksamhetsberättelsen ännu, så finns den och andra årsmöteshandlingar att tillgå här på hemsidan under rubriken OM OSS – ÅRSMÖTESHANDLINGAR.

Till styrelsen omvaldes Gunvor Vretblad, Ing-Britt Edlund och Rolf Skagerborg. Christel Eborn, Kerstin Bergman, Birgitta Danielsson och Leif Larsson är valda på två år, varav ett återstod. Till nya ledamöter valdes Margareta Torstensson och Leif Sjöholm. Carola Plannthin och Lena Sandström har avgått ur styrelsen. Revisorerna – Rolf Ericsson och Gun Olgård – omvaldes liksom revisorsuppleanten Björn Eklöf. Till ordförande i Valberedningen omvaldes Lars Gustafsson och till nya ledamöter istället för Marianne Hammarén Erlandsson och Kerstin Persson utsågs Lena Sandström och Anita Holmberg.
Fina blomsterbuketter utdelades sedan vid avtackning av Marianne Hammarén Erlandsson, Carola Plannthin, Lena Sandström och Gunnar och Käthie Wernerson. De senare lämnar sina uppdrag som medlemssekreterare/inköp respektive medlemsrekrytering.

 

Efter årsmötet underhölls vi av Caroline Langenheim, sång och gitarr, under rubriken ”Musikaliska nedslag i litteraturhistorien”. Caroline inledde med att berätta initierat och anekdotiskt om olika författare för att sedan sjunga en visa från respektive författares fatabur. Sedan gällde det för oss att gissa – vem var författaren? En inte alla gånger helt lätt fråga. Det var en mycket underhållande och njutbar musikalisk timme som avslutade årsmötet och som gav mersmak.

Text och foto: Bodil Svensson