Programvärd är Calle Hanser, son till Anders. Det är han som sköter visningarna och är mycket uppskattad för sin servicekänsla.

Dryga 20-talet jarlabankare gjorde den 19 januari ett besök på Hansers biograf för att ta del av två av hans fina program, som berättar så mycket för oss om Sveriges historia. Hanser har ju gjort åtskilliga resor genom Sverige för att dokumentera folk och företeelser.

Den här gången fördes vi vida omkring i det stora bildspelet ”Historiens vingslag – nedslag i den svenska historien” som tog oss till en mängd historiska platser och fornminnen – kyrkor och borgar, gravfält, hällristningar och runstenar. Här fanns även Täbys Jarlabanke representerad med Jarlabankes bro och Täby kyrka med sina målningar av Albertus Pictor.

Film nummer två var ”Fabrikörerna” som berättade historien om två samtida fabrikörer – Per Anders Ålund, grundaren av raffinaderiet på Oljeön, Engelsberg och Johan Edvard Hyltén som skapade Hylténs Metallvarufabrik i Gnosjö. Hylténs metallvarufabrik är en viktig symbol för den berömda Gnosjöandan. Både oljeraffinaderiet och metallvarufabriken är idag två levande museer.

Det här var sista gången Anders Hanser mottog oss på Kommendörsgatan. Han försöker nu hitta biografer att samarbeta med och visa sina filmer och bildspel på.