Naturligtvis var det J.A.G. Acke som var huvudpersonen vid Jarlabankes månghövdade besök hos Claes Moser i Villa Akleja, Vaxholm, den 23 maj. Acke har satt sin prägel på huset som beboddes av honom och hustrun Eja Topelius från 1901 fram till 1924. Dock finns han fortfarande kvar genom all den konst signerad Acke som Moser, som nuvarande ägare till huset, samlat på sig och som pryder väggarna högt och lågt.

Acke och Eja – även hon konstnär – träffades på Åland via Önningebykolonin, en svensk-finländsk konstnärskoloni. Tiden på Åland satte djupa spår i Ackes konstnärskap. Eja, som var dotter till den finlandssvenske författaren m.m. Zacharias Topelius, varnades av sin far för umgänget – hon skulle vara försiktig med namn och rykte! Varningen till trots gifte de sig och bosatte sig i början av 1900-talet i Villa Akleja, ett hus som kom att bli en mötesplats för många av den tidens kulturprofiler. Där fanns Anders Zorn, Bruno Liljefors, prins Eugen, Carl Larsson, Albert Engström, Gustaf Fröding, Verner von Heidenstam, Birger Mörner…

1980 förklarades huset som byggnadsminne sedan man bedömt att byggnaden hade ett kulturhistoriskt värde. Bl.a. noterades att Villa Akleja var det första huset i Skandinavien med öppen rumsindelning vilket är tydligt märkbart i villans bottenvåning. Denna K-märkning betyder att man inte får bygga om eller förändra ett hus så att dess specifika värden förstörs. I början av 1980 köptes huset av hemvändande ishockeyspelaren Börje Salming som renoverade, byggde om och till huset. Salming flyttade 2004 och huset fick ny ägare fram till hösten 2014 då det åter kom ut på marknaden och köptes av Moser som nu samlat kunde ställa  ut sin stora privatsamling av J.A.G. Ackes arbeten.

Text och foto: Bodil Svensson