Slussens historia går långt tillbaka och handlar om en viktig vattenled mellan Mälaren och Östersjön, viktig både ekonomiskt och strategiskt. Under århundradernas lopp har området ändrat skapnad, broar har byggts och rivits, hus och torn har byggts och rivits. Via mängder av bilder – målningar, etsningar, kartor, rekonstruktioner mm – berättade Hans Arnbom för dryga 50-talet jarlabankare om alla ombyggnationer som Slussen genomgått och vad som väntar oss nu.

Under 1640-talen byggdes mycket nytt i Stockholm och från Holland kom ett antal holländare som konstruerade och byggde Drottning Kristinas sluss, klar 1642 – 5,92 meter bred och 1,48 meter djup. 20 år senare flyttades järnhanteringen från Järntorget i Gamla stan till Järngraven vid Södermalmstorg och via Järngraven gick 40 % av världens järnexport (stångjärn från Bergslagen). Kristinas sluss blev för liten och en ny började byggas 1744 under ledning av den då 83-årige Christopher Polhem. Polhem avled 1751 och arbetet slutfördes av hans son Gabriel Polhem.

Men Polhems sluss blev för trång under 1800-talets första hälft, men det tog sin tid innan ett nytt bygge startade, nu under ledning av Nils Ericson som började rita en ny sluss 1845. Den nya slussen anlades norr om den gamla, i den s.k. Kvarnströmmen.

Vid sekelskiftet 1900 fanns det betydande trafikproblem i Slussenområdet, men det dröjde fram till 1935 innan en lösning kom – Karl Johanslussen och trafikplats Slussen invigdes då av kung Gustaf V. Beträffande trafikplatsen gällde det ju att koppla ihop Skeppsbron och Munkbron i norr med Katarinavägen och Hornsgatan i syd och Söder Mälarstrand i väst med Stadsgården i ost. Lösningen blev en klöverbladskorsning utformad i tre slingor och i tre plan.

På 1990-talet diskuterades Slussens framtid på nytt. 2007 utlystes en arkitekttävling och i september 2013 vann detaljplanen för Nya Slussen laga kraft. Nya Slussen har ritats av Foster + Partners och Berg Arkitektkontor. Bygget pågår från 2016 till 2025 och däri ingår en ny trafiklösning, ny bussterminal, nya avtappningskanaler och själva slussen. I oktober 2020 invigdes den första etappen av de nya trafikplanen. Det var då den nya Slussbron, i folkmun kallad Guldbron, öppnades för trafik.

Nu väntar alla på den stora invigningen 2025 då det är tänkt att alla grönområden ska finnas på plats liksom alla umgängesytor t.ex. kaféer och restauranger med utsikt över vattnet och det nya slussområdet.

Text och foto: Bodil Svensson