Mötet med Olle Wästberg, publicisten och diplomaten, i bibliotekets hörsal den 29 november hade samlat ett 50-tal åhörare som var intresserade av att få höra om Wästbergs erfarenheter av Donald Trump före och under dennes år som president.

Olle Wästberg arbetade som Sveriges generalkonsul i New York 1999-2004 och som generaldirektör och chef för Svenska Institutet 2005-10.

Det var många löften som Trump avgav under sin valkampanj och det är i alla fall ett som han verkligen hållit, menade Wästberg inledningsvis, nämligen att en president ska vara ”unpredictable”, oförutsägbar. Och oförutsägbara kan man väl säga att de två år som gått har varit – det har varit tätt mellan skandalerna, det finns ett ryskt beroende i den amerikanska ledningen, motsättningarna inom USA är stora och Trumps agerande har skapat konflikter med andra länder. Vidare har Trump öppnat för oljeutveckling, han är positiv till kolföretag och han har stoppat frihandelsavtal. Många av Obama fattade beslut har rivits upp.

Wästberg redogjorde vidare för förutsättningarna för att en amerikansk president ska kunna avlägsnas – att vederbörande ställs inför riksrätt, att presidenten förklaras otillräknelig eller att han/hon avsäger sig ämbetet.

Men inget av detta synes aktuellt, istället tror allt fler, enligt Wästberg, att Trump blir omvald. Republikanerna i kongressen tänker inte avsätta honom och han har redan startat en omvalskommitté. Slogan ändras från ”Make America great again” till ”Keep America great”. Amerikanska röster innan valet talade om att det behövdes någon som ”rörde om”, man tyckte illa om situationen som den var då med Barack Obama och man ansåg att det ”behövdes en affärsman” i Vita huset.

Trump dominerar scenen i USA, något han också eftersträvar. Han talar direkt till folket och har t.ex. 56 miljoner följare på Twitter. Han vaknar tidigt och inleder dagen med att parallellt följa tre tv-skärmars nyhetsflöden och reagerar direkt via sociala medier när han stör sig på något.

Inom USA:s administration saknas det folk, vilket gör att beslutsprocesser hamnar i Trumps eget knä. Råd kan han hämta från de släktingar som han anställt som sakkunniga rådgivare.

Text och foto: Bodil Svensson