Som avslutning på denna intressanta Månadsträff den 22 april i Hans Arnboms sällskap fick vi tillfälle att applådera Ing-Britt Edlund, som tidigare under många år förvaltat våra pengar inom Jarlabanke, men som också sett till att hålla nere utgifterna genom att varje år i 20 års tid dela ut Medlemsbladet till medlemmar i Lahäll, det brevduveområde som tilldelats henne. Vi sveper av oss kepsen och bugar för jubilaren!

Foto: Östen Edlund