Riksarkivet i Arninge var målet för Jarlabankarnas utflykt den 13 september. 15 personer var vi som tog del av vad arkivarie Henrik Thunberg (mitten, bild ovan) hade att berätta om arkivets samlingar. Här finns t.ex. 15 hyllmil arkivmaterial, handlingar från centrala statliga myndigheter och från enskilda arkiv med rikstäckande intresse främst från 1900-talets början. Arkivmaterial tidigare än så finns på Riksarkivet i Marieberg.

 

Exempel på material att ta del av i Arninge är Landshövdingeämbetets arkiv över födda och döda (bild ovan), krigsarkivet, ritningar på offentliga byggnader från hela Sverige och UD:s handlingar över emigrerade personer.

Här finns också arkiv över brännerier i Sverige (bild ovan) innan staten gjorde monopol av spritbränningen.

Bilden ovan på Warrenby som jobbade 20 år i det svenska halvblodets tjänst hör till kontrollen av avel i Sverige. Information om arkiven hittar man på Nationell Arkivdatabas, NAD, www.nad.riksarkivet.se

1995 öppnades släktforskningen i Arninge och många har under åren nyttjat möjligheterna att komma dit och söka sina rötter. Här finns kyrkobokföring för hela Sverige fram till ca 1895 på mikrokort. Med hjälp av husförhörslängderna kan man hitta släktleden bakåt i tiden. Här finns också en sal med datorer till besökarnas förfogande och via sökregister och databaser som SVAR (Svensk arkivinformation), Arkiv digital och Genline får man hjälp i sitt sökande.

I mitten av september la regeringen fram ett förslag om att det från och med årsskiftet inte längre ska tas ut en avgift från den som vill forska i Riksarkivets digitala forskarsal (SVAR). Det betyder t.ex. att de digitala arkivhandlingarna blir öppna för alla.

(Originalhandlingarna till de tre bilderna ovan från arkivet tillhör Riksarkivet Arninge.)

 

Text och foto: Bodil Svensson