Vinkunskap II

Startdatum för höstens vinkunskap är  ännu inte bestämt. Arne kontaktar medlemmarna i gruppen när det blir aktuellt.

Ansvarig: Arne Forssén, 070-610 45 51 eller arne.forssen@plangruppen.se

Vinkunskapsgrupp I och grupp II hålls i Jarlabankes kansli på Eskaderv. 40.
Terminsavgiften är 500:- och erläggs vid första provningstillfället.

Om du vill veta mer om viner kontakta Lars–Ove Pehrsson, som administrerar en väntelista för båda vingrupperna. Max. deltagare i en grupp är 15 personer.

Om tillräckligt många är intresserade av att deltaga finns det möjlighet att starta ytterligare grupper.