Vinkunskap II

Vi fortsätter vårterminen 2019 med vinprovning med vinkunskap följande torsdagar,  start kl. 18.45: 19/9, 17/10, 21/11 och 19/12. Information kommer att meddelas dem som tidigare deltagit. Kontaktperson: Arne Forssén, 070-610 45 51 eller arne.forssen@plangruppen.se

Vinkunskapsgrupp I och grupp II hålls i Jarlabankes kansli på Eskadervägen 40. Terminsavgiften är 500:- och erläggs vid första provningstillfället.

Om du vill veta mer om viner kontakta Lars-Ove Pehrsson som administrerar en väntelista för båda vingrupperna. Max. deltagare i en grupp är 15 personer. Om tillräckligt många är intresserade av att deltaga finns det möjlighet att starta ytterligare grupper.