Vinkunskap II äger rum på torsdagar.  Medlemmarna i gruppen kontaktas inför första mötet.
Ansvarig: Arne Forssén, 070-610 45  51 eller arne.forssen@plangruppen.se

Vinkunskapskurserna I och II hålls i Jarlabankes kansli på Eskadervägen 40. Terminsavgiften är 500:- och erläggs vid första provningstillfället.