Vinkunskap II

Med förhoppning om bättre tider planerar vi vårterminens vinkunskap med vinprovning till torsdagarna 18/3 och 15/4. Information meddelas dem som deltagit tidigare.

Kontakt: Arne Forssén, 070-610 45 51 eller arne.forssen@plangruppen.se

Vinkunskapsgrupp I och grupp II hålls i Jarlabankes kansli på Eskaderv. 40. Terminsavgiften är 500:- och erläggs vid första provningstillfället.

Om du vill veta mer om viner kontakta Lars-Ove Pehrsson som administrerar en väntelista för båda vingrupperna. Max. deltagare i en grupp är 15 personer. Om tillräckligt många är intresserade av att deltaga finns det möjlighet att starta ytterligare grupper.