Lars Gustafsson

Överste brevduvehöken Lars Gustafsson hälsade oss alla välkomna.

Lars Gustafsson

Tipspromenaden innehöll som vanligt en del kluriga frågor och det gällde att både veta och gissa. Hur var det nu? Vilken konstnär har skapat Jarlabankestatyn? Monica och Ljubinka undrar om inte Jarlabanke själv ruvade på svaret.

 

Den 19 maj samlades ett antal Jarlabankare i Konvaljparken i Roslags Näsby. Det var dags för den årliga funktionärsträffen dit brevduvor och andra funktionärer inbjuds som ett tack för frivilliga insatser för Jarlabankes räkning under året. Totalt var vi ett 40-tal som möttes denna majdag.

På programmet stod tipspromenad, samling i Ytterbystugan där välkände Lothar Lammertz berättade om Roslags Näsby förr och om Ytterbystugans historia. Stugan uppfördes 1790 och fungerade inledningsvis som gränsmarkering mellan Ytterby och Åfwa ägor. Stugan har också varit skolprovisorium, lärarbostad, skrädderi, arbetarbostad och tjänstebostad till maskinisten vid ångkvarnen och ångsågen. Nu huserar bl.a. Täby Hembygdsförening där med olika sektioner, bl.a. Släktforskningssektionen, Naturvårdssektionen och Täby Slöjdgille.

Margareta, tävlingsgrupp 6, lämnar ifrån sig svarskupongen till Gunvor

Margareta, tävlingsgrupp 6, lämnar ifrån sig svarskupongen till Gunvor. Frågan nästan alla stupade på var när gamla respektive nya Ytterbyskolan byggdes.

Projektchef Curt Nilsson från Täby kommun anlände efter lunch för att informera oss om utvecklingsprojektet västra Roslags Näsby. Här ska byggas ca 1.200 nya bostäder; studentbostäder, förskola, kontor, lokaler för handel och andra verksamheter samt infartsparkering inom Västra Roslags-Näsby. Man talat också om torg, stadspark och uteserveringar. De platser för vård- och omsorg som tidigare nämnts finns dock, enligt Curt Nilsson, inte längre kvar. Inte heller kunde Nilsson redovisa några planer på föreningsgård eller liknande för föreningar som blir husvilla när lokaler i bibliotekshuset i Täby C försvinner.

Enligt planerna ska byggstart ske 2018 men innan dess blir det en utställning, som äger rum tredje kvartalet 2016. Då har sakägare och övriga medborgare möjlighet att lämna synpunkter som inte har framförts under tidigare samråd. Den som vill veta mer kan gå in på: http://www.taby.se/Bygga-bo-och-miljo/Stadsplanering/tabyvaxer/Vastra-Roslags-Nasby/

Text och foto: Bodil Svensson