Jarlabankes ordförande Kerstin Persson hälsade den månghövdade publiken välkommen.

….var rubriken på Stig Fredriksons (bild) föreläsning inför en knökfull hörsal i Täby C:s bibliotek. Ca 100 jarlabankare hade hörsammat månadsträffens inbjudan och det blev en mycket intressant timme då Stig Fredrikson bl.a. talade om maktkampen mellan president Putin och oligarken Chodorkovskij, då Rysslands rikaste man. Kampen slutade med att Chodorkovskij anklagades för ekonomisk brottslighet och dömdes till långt fängelsestraff. Förmögenheten beslagtogs och C dömdes till ett hisnande bötesbelopp. Efter flera år i fängelse har Chodorkovskij nu permanent uppehållstillstånd i Schweiz, men han kan inte återvända till Ryssland.

Fredrikson talade också om Putins bakgrund som KGB-officer, om hans förmåga att hela tiden förställa sig, om hans stora kontrollbehov som tilltagit genom åren, och om hur oberäknelig han är, Putin vill överraska – motståndarna ska inte veta vad nästa steg blir. – Ingen har tillgång till vad som rör sig i huvudet på Putin, menade Fredrikson. Putin kan bara bedömas efter sina handlingar och inte efter sina ord.

Runt sig har Putin en elit som består av barndomsvänner och vänner från KGB som belönas för sin lojalitet genom åren. Stig Fredrikson berättade att det hos Putin finns en strävan att ta tillbaka ryskt inflytande och makt och ge Ryssland ställning som stormakt. Putin satsar mycket på militär upprustning – även om det går bakåt med den ryska ekonomin så är de militära utgifterna heliga. I Ryssland odlas en uppfattning att landet är hotat av en fientlig omvärld, så det gäller att hålla ihop kring ledaren. – Utan Putin inget Ryssland, heter det i propagandan.

Text och foto: Bodil Svensson

Uppdaterad: 2015-11-16 13:55:39

Stig Fredrikson berättade att det hos Putin finns en strävan att ta tillbaka ryskt inflytande och makt och ge Ryssland ställning som stormakt.