Nio personer från Jarlabanke deltog den 25 maj i Sällskaps-Resors utfärd till Tumba Bruksmuseum för att bl.a. ta del av en utställning om Sveriges sedel- och pappershistoria från 1600-talet fram till idag.

Guiden och krögaren Fredrik Åkerlind berättade mycket entusiastiskt och kunnigt om brukets historia och visade även hur man gör papper av textilier. Vi hade gärna stannat längre för det var verkligen intressant att höra hur sedlarna är uppbyggda med alla säkerhetsdetaljer och stämplar.

Tumba Bruk blev ju ett eget litet samhälle från 1755 när Riksbanken etablerade sitt sedelbruk där och då startades skola, matbutik, brandstation utöver att det var arbetsplats för många, ”landets hemligaste arbetsplats”. Riksbanken ägde bruket 1755-2001. De första papperstillverkarna kom från Holland och ”smugglades” in i landet. Sedeltillverkningen drivs idag av det amerikanska företaget Crane & Co och nu tillverkas även utländska sedlar, obligationer, aktiebrev och checker.

Brandstationen, spruthuset, byggdes 1926 och under åren 1938-57 var stationen även huvudbrandstation för Botkyrka Grödinge Brandkår.

I den här lilla kammaren i en byggnad som hette Kölnan och som byggdes 1763 bodde och undervisade Carolina Öhman brukets småbarn i läsning.

Under 27 år, från 1837 till 1864, drev hon sin undervisning. För alla på bruket blev hon Moster Carolina. Bankledningen kallade skämtsamt hennes kammare för Carolinska institutet. Barnen fick lära sig läsa ur ABC-böcker och katekeser. Som många andra lärare på den tiden använde Carolina tuppen i ABC-boken för att belöna de små eleverna. Tuppen kunde värpa karameller eller slantar om barnen skötte sig väl.

Lunchen på Tumba Bruk serverades i hägnet av tusenlappar och 500 kronors sedlar på väggarna.

Text och foto: Margareta Torstensson