Täby kommun efterfrågar synpunkter på välfärden, och detta är en av de viktigaste frågorna för oss äldre i kommunen. För mig kan det egentligen sammanfattas i ordet Gemenskap, ett vackert ord med stort innehåll.

”Ensam är stark” säger man ibland, men då vet man inte vad man pratar om.  Det är ett ovanligt missvisande talesätt. Att vara ensam, deprimerad och orolig i sin lägenhet eller villa, där hemtjänsten ilar ut och in med plastlådor och där kameror bevakar att man lever, är ingen önskedröm.

Man skall inte behöva vara dement för att få komma till ett kvalificerat äldreboende med eget rum men med gemensamhetsutrymmen och gemensamma måltider samt personal tillgänglig, om man blir sjuk.

Bygg sådana boenden, så blir dessutom vår lägenhet eller villa ledig för ungdomar, som behöver den bättre än vi. Vi behöver inte 4 rum och kök att vara ensamma, deprimerade och oroliga i.

Stig Nohrlander