Måndag den 17 januari

Lars-Henrik Larsson berättar om sin bok, Roslagsbanan- en tidsresa, som utkom 2021.

Han skriver ”jag har levt nästan hela livet vid Roslagsbanan. 1955 flyttade min familj till dess närhet. Då var jag två år gammal. Fem bostadsbyten senare bor jag fortfarande nära Roslagsbanan”.

Lars-Henrik Larsson har samlat äldre bildmaterial och själv fotograferat. Tyngdpunkten i dokumentationen ligger på 1970- och tidigt 1980-tal. Vi har alla någon form av relation till den enda smalspåriga järnvägslinje som fortfarande mot alla odds är i drift för persontrafik. Idag finns planer på förlängningar både till Rimbo och Arlanda samt tunnelförläggning in till Stockholms city.