Charlies Hörna (f d Pianobaren) fortsätter, som tidigare aviserats, på Jarlabankes kansli, Eskadervägen 40.  Där träffas vi en gång i månaden för att lyssna till Carl Wahrens fantastiska pianospel, som bygger på egna erfaren­heter från musikvärlden och diverse upplevelser utomlands.

Dryck och enklare tilltugg finns till självkostnadspris. 

Den sista träffen nu i vår är onsdagen den 15 maj kl. 17.00, och i höst blir det träffar den tredje onsdagen i varje månad, dvs 21/8, 18/9, 16/10, 20/11 och 18/12.

Vi vill i detta sammanhang tacka Carola Plannthin för ett trevligt initiativ till dessa träffar och för all medverkan under många år!  Stort tack!

Kontakt framöver: Marianne (Jana) Hammarén, 08-732 74 76 eller janahe2@gmail.com.