14 november

Medeltidsmuseet är ett underjordiskt upplevelsemuseum som är uppbyggt kring tre fasta fornlämningar, en av dem är Gustav Vasas stadsmur. Helgeandshusets medeltida kyrkogård med cirka 7 ton skelett och inte mindre än 11 båtar finns också med bland fynden.

De grävdes fram vid den stora arkeologiska undersökningen 1978–1980 inför det kommande bygget av ett stort underjordiskt garage på Helgeandsholmen, den s.k. Riksgropen”. Utgrävningen gav möjlighet att följa bebyggelseutvecklingen i området från mitten av 1200-talet fram till idag.

1986 öppnade museet första gången. Efter en modernisering med bl.a. ny teknik och fler miljöer öppnade museet igen 2010.

Hitta: Museet ligger under Norrbro på Strömparterren, mellan Slottet och Operan.

Adress: Strömparterren 3, Norrbro. Trappor och hiss leder ner till Strömparterren och museets entré.

Tid: 14.00. Samling 13.45.

Pris: 150 kr. Inbetalas till Jarlabankes pg i samband med anmälan.

Anmälan senast 31 oktober till Margareta eller Birgitta, se gröna rutan.