Måndag 21 november

Leif Sjöholm vid Frödingstenen i Alster, Värmland. Stenen, som har tre olika motiv hämtade från Frödings värld, är skapad av bildhuggaren Christian Eriksson.

Temat för dagen är Gustaf Fröding som var född på Alsters bruk utanför Karlstad 1860. Han var under sin barn- och ungdomstid bosatt på en rad olika bruk och i städerna Kristinehamn och Karlstad.

Många av Gustaf Frödings dikter har tonsatts och blivit en del av vårt kulturarv. Visorna har under åren framförts av många kända artister som exempelvis Monica Zetterlund och dansbandet Sven Ingvars. Roger Persson (SunTower Entertainment Group) har gjort en film om Gustaf Fröding och hans liv. Johan Taube, Täby, kommer att sjunga visor med texter av Fröding i anslutning till visningen av filmen.