I samarbete med SPF Seniorerna Tibble finns det tillfälle till långa vandringar på måndagar.

Kontaktpersoner är Kerstin Ferenius, 070-681 2392 och Anne-Marie Hugo, 073-946 2144.

Samlingsplats och tidpunkt kan variera.

Information om det skickas ut via mejl till vandringsgruppen senast dagen innan.  Är du nytillkommen vandrare, kontakta någon av ledarna för aktuella uppgifter om plats och tid.

Tag med busskort, matsäck och sittunderlag. Se också tibbleseniorerna.se

Kom ihåg att tag med matsäck, sittunderlag och bussbiljett