I samarbete med SPF Seniorerna Tibble kan det bli tillfälle till långa vandringar på måndagar. Samling vid Ensta krog kl. 9.15. Kontakter: Kerstin Ferenius, 070-681 2392 eller Anne-Marie Hugo,

073-946 2144. Tag med matsäck och sittunderlag.

För information om när vandringarna kommer igång se: tibbleseniorerna.se.

Kom ihåg att tag med matsäck, sittunderlag och bussbiljett