När detta skrivs är pandemisituationen fortfarande oklar men vi ser framåt och planerar för hösten.

Resan till Landsort-Öja tillsammans med Tibble är under planering. De övriga utflykterna som vi förberedde  förra våren kommer att genomföras så snart det blir möjligt.

 När resekatalogerna för hösten presenternas kommer de att vara fulla med trevliga resor så det finns hopp och mycket att se fram emot.

Håll i och håll ut, snart är vi igång.

Margareta och Birgitta