Måndag den 9 maj

Rolf Fredriksson är journalist och har varit anställd på SVT sedan 1987 och varit korrespondent i Östeuropa, Tyskland och inom EU i Bryssel.

Han var på plats i Kiev och på Krim 2014 strax före den ryska annekteringen. Nu berättar han om erfarenheterna därifrån och om hur det EU och övriga Europa ställs inför svåra frågor framöver om gemensamt försvar, ökad beredskap, skenande energipriser och många flyktingar. Ett tillfälle att samtala om många omvälvande frågor.