Vi vandrar i närområdet i Näsbypark och går ca 4-5 km. Om du ansluter med bil finns 3 tim. fri parkering vid centrum. Vi träffas på perrongen vid Näsbyparks centrum kl. 10 på fredagar, jämna veckor. Höstens sista vandringar äger rum 3/12 samt 17/12 och vårens vandringar börjar i februari. Ta med stavar om du föredrar att gå med sådana. Vandringarna kan ställas in vid dåligt väder. OBS att antalet deltagare är begränsat.

Anmälan till: Birgitta Collin, 070-695 3383, birgittacollin2014@gmail.com, Birgitta Danielsson,

073-834 2218 eller Leif Sjöholm, 070-350 1203.