Efter fem år som ordförande och dessförinnan bl.a. insatser som klubbmästare så avgick Kerstin Persson (bild)vid SPF Jarlabankes årsmöte tisdagen den 23 februari. Uppskattande ord, blomsterbukett samt diplom och silvernål till Kerstin.

Flera avtackades för värdefulla insatser

Andra som utöver Kerstin avtackades för sitt arbete som de nu lämnar var Ljubinka Selin (valberedningen), Per Nisses (webmaster), Béatrice Ceyhan (annonser) och Ulla Hejjas (KPR). ”Diplom jämte förbundets hedertecken i silver för värdefulla insatser inom SPF Seniorerna” delades även ut till Leif Larsson (styrelsen), Lars Gustafsson (valberedningen, utskick brevduvor och bitr. medlemssekreterare), Bodil Svensson (redaktör medlemstidningen) och Gunilla Kinnman (layout medlemstidningen).

Ordförandeskapet fördelas på tre personer

Valberedningen redovisade att det inte varit enkelt att hitta en person som var villig att axla ordförandemanteln. Istället har valberedningen valt att redovisa det något oortodoxa förslaget att de uppgifter som åvilar ordföranden kommer under 2016 att fördelas på tre personer – nämligen Christel Eborn (tidigare vice ordförande och festarrangör), Gunvor Vretblad och Kerstin Bergman (tidigare ledamöter i styrelsen) som kommer att utgöra ett verkställande utskott. Förslaget godkändes av årsmötet.

arsmote_2016_ledartrion_christel_gunvor_kerstinB_web

Christel, Gunvor och Kerstin tar över ordförandeuppgifterna.

Den nya styrelsen

Styrelsen kommer liksom tidigare att bestå av nio personer där Christel Eborn, Birgitta Danielsson, Leif Larsson och Kerstin Bergman omvaldes på 2 år, Lena Sandström och Carola Plannthin omvaldes på 1 år och Rolf Skagerborg nyvaldes på 1 år. Valda på 2 år där 1 år återstår är Ing-Britt Edlund och Gunvor Vretblad.

Samtliga revisorer – Rolf Ericsson, Gun Olgård och Björn Eklöf – omvaldes.
Till valberedning utsågs Lars Gustafsson, Marianne Hammarén Erlandsson och Kerstin Persson.

Medlemsantalet i SPF Jarlabanke

Den 31 december 2015 var antalet medlemmar 687 i SPF Jarlabanke och därtill kommer 73 vänmedlemmar. 35 nya medlemmar registrerades under året.

3.637 deltog i aktiviteter

hraunfossa2_web

Ett av årets resmål var Island där resenärerna bl.a. besökte Hraunfossa.

Föreningen har haft en omfattande verksamhet när det gäller skilda aktiviteter – från bl.a. föreläsningar och vänskapsträffar via underhållning, resor, utflykter och modevisningar till kurser och cirklar av olika slag. Totalt har alla dess aktiviteter haft 3.637 deltagare.

(Den fullständiga verksamhetsberättelsen hittar ni på vår hemsida https://spfjarlabanke.se/ under rubriken Årsmöten.)

Text och foto: Bodil Svensson

Avgående ordföranden Kerstin Persson fick många uppskattande ord.