STUDIEBESÖKET ÄR INSTÄLLT! 

Följ med på ett intressant besök i Käppalaverket som renar ungefär 50 miljoner kubikmeter vatten varje år. Avloppsvattnet kommer från elva medlemskommuner däribland Täby. Ungefär 80 % av avloppsvattnet kommer från hushåll, resten från sjukhus, skolor, kontor och industrier. Vi får en ca 2 km lång rundvandring på ca 45 min samt filmvisning och frågestund. Det är slät mark nästan hela vägen, men några trappsteg finns utmed slingan.

Tid: kl. 13.00. Samling 12.45 vid grindarna. Kom i tid, det är enbart ett insläpp.

Pris: Ingen kostnad.

Anmälan senast 30 mars till Margareta eller Birgitta, se gröna rutan. Eftersom efterfrågan är stor för dessa besök hoppas vi, att ni efter anmälan, meddelar snarast om ni inte kan komma. Gruppen bör vara 15 personer.

Hitta: Besöksadress Södra Kungsvägen 315. T-banas röda linje mot Ropsten. Längst fram på perrongen finns trappor ner till Lidingöbanan. Tag tåg mot Gåshaga Brygga, stig av vid station Gåshaga. Käppalaverket ligger precis intill stationen, på andra sidan järnvägen.