Onsdagen den 14 oktober 2015 samlades ca 80 festklädda seniorer i foajén på Scandic Hotel i Täby. Här bjöds på drink samt biljett för bordsplacering till något av de dukade borden.

Bland de inbjudna gästerna syntes SPF Seniorernas distriktsordförande Monica Ulfhielm samtalande med Carola Plannthin.

Då alla funnit sina platser, hälsade Jarlabankes ordförande, Kerstin Persson, välkommen. Alla uppmanades att värma upp sina sångröster med ”lalala” och därefter sjöngs Jarlabankes signaturmelodi: ”Vi samlas nu så småningom till buller, brak och med tumult och nu vi ropar: Vänner kom ditt vinglas är ju fullt. ……..”

… Mycket passande denna dag, räksmörgåsens dag, serverades till förrätt just en sådan.

Stig Nohrlander, förste talare, tog upp frågan ”ojämställdheten” inom Jarlabankes styrelse genom åren. Det är först idag som styrelsen, som han kallade det, blivit ”överjämställd” dvs med många kvinnor i styrelsen. Stig uppmanade, framför allt männen, att bli bättre på att delta i föreningens aktiviteter då ”äldre ensamma män, har det sämst” i samhället. Stig avslutade med att konstatera att runt borden fanns i kväll tydligt bevis på ”ojämställdheten” ca 25 män och ca 50 kvinnor.

Drottning Silvia/Ann-Louise Hanson imiterade många kända sångerskor såsom Mrs Miller, Liza Ekdahl, Sarah Leander, Eartha Kitt etc. Förutom imitationerna underhöll Ann-Louise oss med många sånger som var välkända för oss seniorer. Hon spelade även upp en sketch med talare under en riksdagsdebatt. Talarna var Birgit Nilsson, Lena Nyman, Ulla Sallert, Liv Ullman, Siv Eriks och slutligen Maj-Gull Axelsson. Ann-Louise´s bejublade framträdande avslutades med Elvis Presley ”Are you lonesome tonight”

Nästa talare, SPFs distriktsordförande Monica Ulfhielm, talade om dagens kommunala omsorg och hur viktigt det är att slå vakt om ”valfriheten”. Valfriheten är en skiljelinje mellan PRO och SPF. Monica ställde också frågan: Varför så många lämnar föreningen efter ett år? Är dagens pensionärer för unga? Är det gammal föreningsmentalitet som dagens ”unga” pensionärer inte är uppvuxna med? Varför protokoll, utlysa möten korrekt etc? ”Vi-andan” måste vi inom SPF jobba med. Och vad gör de i toppen av föreningen?

Thomas Nilsonne (M), en av de inbjudna gästerna, uppmanade alla att ställa krav på politikerna och då framför allt vad gäller hjälp till funktionshindrade och äldreomsorgen.

Rolf Pejnefors, SPF Tibbleseniorerna, överlämnade presentkort till föreningen. (Tyvärr framkom det aldrig vad presentkortet avsåg.)

Kvällens underhållare, Bruno Glenmark, beklagade stort att hans medunderhållare, Ann-Louise Hanson, tyvärr blivit sjuk, men att han i sista stund fått tag på en ersättare, Drottning Silvia. Drottning Silvia/Ann-Louise Hanson imiterade många kända sångerskor såsom Mrs Miller, Liza Ekdahl, Sarah Leande

Tack SPF Seniorerna Jarlabanke för en trevlig kväll.

Text och foto: Gunilla Kinnman