Planering pågår för gåsamiddag. Datum och plats är vid medlemsbladets tryckning inte fastställt, men information kommer via mejl och på vår hemsida när allt är bekräftat.

Busstransport kommer att ordnas vid behov.

Den som saknar mejl eller vill få information om hur planerna fortskrider är välkommen att ringa Gunvor Vretblad, 073-733 0220.