Studiecirkel om bedrägerier mot äldre.

januari-februari 2016 

Cirkelns syfte var att öka vår kunskap om bedrägerier mot äldre och hur vi ska göra för att skydda oss från att bli lurade. Vi träffades tre gånger och vid varje tillfälle såg vi en film som visade en situation där en person blir lurad. Det handlade om brott som sker på allmän plats, i eller vid bostaden samt brott då gärningspersonerna påstår att de kommer från ett företag.

Därefter diskuterade vi vad som hände och berättade för varandra om egna erfarenheter. 
Vi blev alla förvånade i vilken stor utsträckning vi blivit utsatta för försök till bedrägerier på olika sätt.

Efter dessa tre mycket livliga och intressanta träffar känner vi oss nu bättre rustade och hoppas och tror att vi i fortsättningen ska genomskåda bedrägeriförsök.

Text och bild
Kerstin Persson