Måndag 17 oktober

Ca tre kilometer väster om Uppsala centrum ligger Håga gravhög från bronsåldern omgivet av gravfält och rester av bosättningar från olika tidsåldrar.

Jag vill påminna om vårt månadsmöte måndagen den 17 oktober klockan 14:00  i sällskapsrummet Tibble kyrka. Temat för föredraget är ”Forntida guld- och silverskatter i Uppland”.

Täby kommun är tillsammans med grannkommunerna ett av Sveriges runstenstätaste områden. I Täby har kommunen gestaltat äldre runstenar vid några av rondellerna vid infarterna. Runstenarna berättar om en tid för drygt 1000 år sedan då handelsvägar och kontakter var öppna både i väster- och österled.

Sverige har en av världens rikaste skatter av både guld och silver som under oroliga tider grävts ner i jorden. På statens historiska museum finns ett stort antal av dessa skatter.

Kent Andersson Uppsala är fil. Dr. och docent i arkeologi, författare med mera. Han kommer att berätta om några av skattfynden och om skattens kulturhistoriska samband.

Berättelsen berör både bronsålder, järnålder och vikingatid. De lokala stormännen under vikingatiden såg sig som den romerska kejsarens jämlike. Ett av fynden, ett amuletthänge från folkvandringstid, berör den tidens stora klimatkris, då solen på grund av stora stoftmoln var skymd under ett antal år.

Vi följer upp månadsmötet med en av Kent Andersson guidad visning på Historiska museets guldrum under januari.

Vi tar på nytt ut avgift för månadsmötet med 80 kronor och då ingår både kaffe och föredrag. Anmäl dig gärna till mig leifsjoholm50@gmail.com alt telefon 070-3501203.