Torsdagsträff 31 mars 2016

Nära 50 gäster hade samlats påi Ångaren torsdagen den 31 mars för att intresserat lyssna till Hans Lundén och hans berättelser om Folke Bernadottes förhandlingsinsatser under VKII för att Röda korset skulle få till stånd en räddningsaktion och kunna föra nordiska medborgare från koncentrationsläger i Tyskland till deras hemländer. Bland de som räddades fanns två norrmän som båda kom att bli statsministrar i Norge – Trygve Bratteli (1971–1972 och 1973–1976) och Einar Gerhardsen  (1945–1951 och 1955–1965).

Hans Lundén inledde med en liten jämförelse mellan Oslo, Köpenhamn och Stockholm. I båda våra nordiska grannländer har huvudstäderna hyllat Bernadotte med gatunamn på stora gator: Folke Bernadottes vei som korsar Minister Ditleffs vei i Oslo och Folke Bernadottes Allé väster om Kastellet i Köpenhamn. I Stockholm har man hedrat honom med Folke Bernadottes väg – en smal promenad- och joggingväg norr om Djurgårdsbrunnsviken från Källhagen till Lido (se karta).

Lundén kom att intressera sig för Bernadotte och de Vita bussarna när han arbetade som lärare på Röda korsets folkhögskola i Mariefred där en av de vita bussarna var inhyst i ett garage.

Fortsättningsvis berättade Hans Lundén om Bernadottes möten och förhandlingar tidigt 1945 med en inledningsvis mycket motvillig Heinrich Himmler som var Hitlers ställföreträdare och näst mäktigaste mannen i Nazityskland, med utrikesministern Joachim von Ribbentrop, med chefen för säkerhetstjänsten Ernst Kaltenbrunner som starkt motsatte sig förhandlingarna och med SS-officeren Walter Schellenberg som var lättare att samarbeta med.

Så småningom ledde det hela till att Röda korset under pågående krig kunde starta sin räddningsverksamhet med bl.a. sjukvårdspersonal och 250 frivilliga unga människor från svenska trängregementen. Sammantaget räddades ca 15.000 skandinaver och andra nationaliteter från de tyska koncentrationslägren. Ett 70-tal fordon ingick i räddningsaktionen, däribland de vita bussarna med röda kors ditmålade på tak, sidor, fram och bak.

När Hans Lundén är ute och föreläser händer det att det i publiken finns människor med egna eller anhörigas erfarenheter av de vita bussarna.

Så även denna gång. Bland de med erfarenheter fanns på plats Ingrid Franek (bild) som berättade hur hennes man, Franciszek Franek, tagits till fånga av tyskarna. Hans brott var att han var tjeck som vägrade tala tyska och att han var scoutledare och därmed potentiell fiende. Han fängslades 1941 och satt på flera koncentrationsläger – Auschwitz, Sachsenhausen, Neuengemme och Bergen Belsen och han var med om den tyska dödsmarschen innan han drabbad av tyfus och i mycket dåligt skick räddades av de vita bussarna och fördes till Hässleholms sjukhus.

Text och foto: Bodil Svensson

Hans Lundén och berättade om Folke Bernadotte

I Stockholm har Folke Bernadotte hedrats med ett namn på Djurgården

Ingrid Franek berättade hur hennes man, Franciszek Franek, tagits till fånga av tyskarna