I Kung Leopolds land

Jarlabankes styrelseledamot Leif Sjöholm berättar om sin farmor och farfar som var missionärer i Kongo fristaten mellan 1889 – 1903 i tre olika perioder. Föredraget bygger på dagböcker, brev och fotografier som finns i Leif Sjöholms ägo. För fem år sedan besökte han också själv området där missionen bedrevs.