”Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och non-profit. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.” Så presenterar Ersta diakoni sig på sin hemsida. Ersta diakoni grundades 1851 och man startade samma år även Sveriges första sjuksköterskeskola.

ersta_grupp1


Inom området där Ersta ligger, högt upp på Erstaklippan dit man flyttade 1864, finns ett museum över Ersta diakoners verksamhet.
ersta_grupp2Den 3 september besökte 19 jarlabankare museet och blev väl omhändertagna av diakonissan Gudrun (bild nedan), som på ett intressant och medryckande sätt berättade om Erstas historia från mitten av 1800-talet fram till idag.
ersta_grupp3Ersta diakonis första sjukhus låg på Kungsholmen och byggdes för de fattiga i staden. Då grasserade bl.a. kolera, TBC och veneriska sjukdomar och fylleri var vardag. Den första insatsen var rena lakan – hygien var det bästa sättet att mota sjukdomar på.
ersta_bild4
ersta_bild5Livssituationen har ändrats i staden och det finns andra behov som Ersta diakoni nu tar hand om. Bakom deras arbete finns en grundsyn som betonar vikten av alla människors lika värde. Läs mer om Ersta diakonis arbete under åren på deras hemsida http://www.erstadiakoni.se

Foto: Berith Niord Text: Bodil Svensson