Foto: Bodil Svensson

Måndag 13 november

Så beskriver Karin Walde sin konst på Konst i Roslagens hemsida. För många Täbybor är Karin Walde också känd som konstnären bakom de två rondellerna vid Roslags Näsbys trafikplats, den östra rondellen med runstenar och den västra med en ring av stål med utskurna runor, båda med belysning. Det arbetet uppmärksammades i Medlemsblad 2/2019, se vår hemsida spfjarlabanke.se

Karin har även gjort utsmyckningar för altartavlor, bl.a. den i doprummet på Danderyds sjukhus och finns representerad i Täbys tyska vänort Reinbek och i Västernorrlandsregionen. Karin fick Täby kommuns kulturstipendium 2002.