Eftermiddagsdans 

Vårens danseftermiddagar på Kvarntorpsgården, Näsby allé 72, i samarbete med SPF Seniorerna

Tibble, är avslutade. Beslut beträffande hösten är ännu inte taget. Vi återkommer till detta i nästa nr av Medlemsbladet, som utkommer i början av september.

Kontaktperson: Margit Annerstedt, 070-350 9320.