Foto: Mikael Dunker

Vi får kunskap om Östersjöns okända värld som är fylld med välbevarade vrak. Museet har bärgat Berättelserna, men låter vraken ligga kvar på havets botten. Vi börjar med Minnenas hav som är ett filmiskt undervattensäventyr, ser utställningarna om örlogsfartyget Resande Man som förliste i Östersjön 1660 och Det delade havet, som visar lämningar på Östersjöns botten, örlogs- och handelsskepp och en u-båt samt slutar med Estonias förlisning. Den som vill kan prova på att vara marinarkeolog via virtual reality.

Tid: Östra station kl. 13.00 för gemensam bussresa till museet.
Pris: 280 kr. betalas till Jarlabankes pg 84 85 34-4
Adress: Djurgårdsstrand 17.

Efteråt kan den som vill fika i Mackerian.
Anmälan till Birgitta eller Margareta senast 21 juli, se gröna rutan.