Gunnel Gisslén och Lasse Söderström, sång och musik.

Väntjänstträffar ordnas för boende på servicehusen samt för funktionshindrade medlemmar med följeslagare. Under våren 2022 anordnas följande träffar: 23/2 Broby gård kl. 14.00 22/3 Silverpark kl. 14.00 Gunnel Gisslén och Lasse Söderström sång och musik. Ansvarig:...