Stockholms moské ligger vid Björns trädgård på Söder i en byggnad som uppfördes i början av 1900-talet och som har Ferdinand Boberg som arkitekt. 1995 beslutade Stadsfullmäktige att muslimerna skulle få köpa kraftstationen och låta bygga om den till moské. Byggnaden har upprustats, men bevarar i stort sett det mesta av Ferdinand Bobergs arkitektur invändigt och utvändigt. I den stora hallen där det samlas mellan 2 000 till 2 500 muslimer till bön varje fredag (fredagsbönen är en plikt för en muslim) har man byggt en stor läktare och stengolvet har försetts med heltäckande matta.

Onsdagen den 20 januari var vi, knappa 20-talet jarlabankare, på besök i moskén och fick en intressant guidning, inte bara genom lokalerna utan också genom islam.

abdel_kader2-400
Abdel Kader hette vår guide som engagerat berättade för oss om islam, bl.a. om de fem pelare som islam är byggt på: trosbekännelsen, tidebönen, allmoseskatten, fastan och pilgrimsfärden.

Text och foto: Bodil Svensson

Stockholms moské ligger vid Björns trädgård på Söder

I den stora salen finns också en port som visar vägen mot Mekka, den dagliga tidebönen ska utföras i riktning mot Mekka.