Tisdag 19 februari

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna. Årsmöteshandlingar(föredragningslista, verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning mm) kommer att finnas tillgängliga på kansliet och på hemsidan fr.o.m. den 12/2 (se sid. 4). Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 22/1. Enligt traditionen bjuder föreningen på kaffe i anslutning till mötet.

Efter årsmötet blir det musikunderhållning med Carl Wahren vid klaviaturen.

Här kan du hämta och läsa Årsmöteshandingarna.