Kallelse till årsmöte

Årsmötet 2022 äger rum måndagen den 23 maj kl. 14.00  i Sällskapsrummet, plan 2 i Tibble kyrka.

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna. Årsmöteshandlingar (föredragningslista, verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning m.m.) kommer att finnas tillgängliga på kansliet och på hemsidan från och med den 16 maj. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 25 april.

Enligt traditionen bjuder föreningen på kaffe i anslutning till mötet. Efter årsmötet får vi lyssna till Professor Tommy Löbel Swing Band, som bl.a. spelar äkta 30-tals jazz. Med lite tur får vi också lyssna till John Pohlman vid pianot.

Foto: August Linnman

Välkommen!