Måndag den 14 februari

Efter årsmötesförhandlingarna underhåller Stefan Lindeborg oss. Han är socionom och aktiv inom Stadsmissionen. Stefan har många strängar på sin lyra/gitarr och i hans repertoar ingår Nils Ferlin,

Cornelis Vreeswijk och Bengt Sändh bland andra. Kanske blir det också en och annan allsång.