Besök i Stockholm moské

Stockholms moské ligger vid Björns trädgård på Söder i en byggnad som uppfördes i början av 1900-talet och som har Ferdinand Boberg som arkitekt. 1995 beslutade Stadsfullmäktige att muslimerna skulle få köpa kraftstationen och låta bygga om den till moské. Byggnaden...