Vart går Ryssland under Putin…

Jarlabankes ordförande Kerstin Persson hälsade den månghövdade publiken välkommen. ….var rubriken på Stig Fredriksons (bild) föreläsning inför en knökfull hörsal i Täby C:s bibliotek. Ca 100 jarlabankare hade hörsammat månadsträffens inbjudan och det blev en...